Επιστροφές

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε το προϊόν που αγοράσατε και να ζητήσετε την αντικατάσταση του εάν, με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα του technoelectric, σας πουλήθηκε λανθασμένο προϊόν, ελλαττωματικό ή κακής ποιότητας (λάθος στην λήψη της παραγγελίας, στην τιμολόγηση, στην αποστολή, κατεστραμμένο κατά την μεταφορά -επιβαρύνει τον αγοραστή- με κακή συσκευασία κ.λ.π.). Έχετε την επιλογή, είτε να μην αποδεχτείτε εξ’ αρχής την παραλαβή του προϊόντος, είτε, αφού έχει παραλάβει, να το επιστρέψετε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παράδοσης.  Πέραν αυτού του χρονικού ορίου, το technoelectric δύναται να μην αποδεχτεί την όποια επιστροφή και αντικατάσταση. Το χρονικό αυτό όριο δεν δύναται να παραταθεί.


Επιπλέον, το προϊόν προς αντικατάσταση πρέπει να συνοδεύεται από την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς. Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει δεκτή η επιστροφή του εκάστοτε προϊόντος είναι αυτό να βρίσκεται στην κατάσταση που παραλήφθηκε (πλήρες και χωρίς φθορές), στη συσκευασία που κανονικά συνοδεύει το προϊόν (να μην έχει παραβιαστεί).


* Το ποσό επιβάρυνσης σας είναι 3,00 ευρώ για απλή αποστολή και 3,00 ευρώ για να σας αποστείλουμε το δέμα πίσω.(Δεν ισχύει όταν η επιστροφή γίνεται με υπαιτιότητα του technoelectric).


Πριν από κάθε ενέργεια συνίσταται να προηγηθεί συνεννόηση με το Ηλεκτρονικό κατάστημα του technoelectric. 

A-
A
A+
Η προσβασιμότητα στον παγκόσμιο ιστό είναι η πρακτική ενσωμάτωσης για την εξασφάλιση ότι δεν υπάρχουν εμπόδια που να εμποδίζουν την αλληλεπίδραση ή την πρόσβαση σε ιστότοπους του Παγκόσμιου Ιστού από άτομα με σωματικές αναπηρίες, καταστάσεις αναπηρίας και κοινωνικοοικονομικούς περιορισμούς όσον αφορά το εύρος ζώνης και την ταχύτητα. Όταν οι ιστότοποι έχουν σχεδιαστεί, αναπτυχθεί και επεξεργαστεί σωστά, γενικά όλοι οι χρήστες έχουν ισότιμη πρόσβαση σε πληροφορίες και λειτουργικότητα.